Adwokat Maciej Kliś jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystą Harvard University oraz Catholic University of America Columbus School of Law. Jest uczestnikiem i prelegentem licznych programów naukowych z zakresu prawa karnego, prawa nowych technologii i prawa autorskiego m.in. w Stanford University, Yale University. Współpracował ze Szkołą Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie był także uczestnikiem studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Karnego. Jest autorem publikacji naukowych z dziedziny prawa karnego, prawa autorskiego oraz prawa cywilnego. Od roku 2003 wykonuje zawód adwokata z siedzibą w Krakowie, prowadząc przede wszystkim sprawy karne, cywilne oraz sprawy z zakresu nowoczesnych technologii i Internetu zarówno w Krakowie jak też w innych miastach Polski, szczególny nacisk kładąc na czynności sądowe oraz zastępstwa i obrony w procesach. Ze względu na biegłą znajomość języka angielskiego oraz współpracę z kancelariami adwokackimi w Nowym Jorku i Los Angeles, Kancelaria Adwokata Macieja Klisia prowadzi liczne sprawy osób i podmiotów zagranicznych, oferując kompleksową obsługę prawną. Kancelaria zatrudnia prawników i aplikantów adwokackich cechujących się najwyższym stopniem profesjonalizmu.

Kancelaria Adwokacka
adwokat Maciej Kliś
30-513 Kraków, ul. Smolki 11a
tel. 12 445 64 10, faks 12 445 64 12
+48 501 261 102
email: maciej@klis.name